Dertig jaar in café "Cambrinus"

De wortels van de Koninklijke Sint­-Niklase Biljartacademie (KSNBA) gaan terug tot 1923 als onderdeel van de ontspanningsgroep de "Vlaamse Kring" in café "Hemelrijk" aan de Grote Markt te Sint-­Niklaas.
De verkiezing tot voorzitter van de liberaal vrijzinnige E. De Wolf leidde tot de afscheuring van de biljartclub. Deze nam toen zijn intrek in café "Cambrinus" in de Stationsstraat. Wereldkampioen Eduard Horemans stemde ermee in dat de vereniging zijn naam droeg en zo was de eerste biljartacademie uit het Waasland geboren ; “Biljartacademie Horemans”
De aankoop van een matchbiljart en de aansluiting bij de Belgische Biljartbond in 1926 betekenden de start van deelname aan regionale en nationale competities. De belangrijkste gebeurtenis uit de vooroorlogse periode was ongetwijfeld de organisatie van het Belgisch kampioenschap "Pentatlon" in 1936, gewonnen door G.Van Belle. Onder leiding van industrieel G. Smet (erevoorzitter), de ondervoorzitters G. Van den Hende en Oscar Van Hove en bekend biljarter en bestuurslid Raymond Van Overloop beleefde de club een lange, onbezorgde bloeiperiode. Laatstgenoemde nam zelfs deel aan het Europees kampioenschap "Fantasie" in Marseille (1948) .

Zoektocht naar een lokaal

December 1953 ruilde de “Biljartacademie Horemans” de "Cambrinus" voor "Hotel de Flandres", aan het stationsplein, als clublokaal. De Horemansclub beleefde in dat jaar een sportief hoogtepunt door zich voor het eerst tot Belgisch kampioen "Interclub Eredriebanden" te kronen. In de finale versloegen de spelers de Antwerpse biljartacademie, aangevoerd door wereldkampioen René Vingerhoedt. In de jaren zestig maakte de vereniging een moeilijke periode door, doch een reorganisatie en de opname van twee beloftevolle jongeren, Freddy Willockx en Roland D'Hondt,in het bestuur brachten weer vaart in de club. Een nieuwe verhuis, ditmaal naar café "Terminus" op het 1e verdiep, ook aan het stationsplein, vond plaats in 1971. Op sportief vlak was het wederoptreden van Raymond Van Overloop een stimulans voor de leden. Met de toetreding van Roger Van Hoylandt, toen reeds excellentieklasse, beschikte de klub over de hoogst gekwalificeerde speler van het Waasland.
Bij de viering van het 50­-jarig bestaan pakte de club in januari 1973 uit met de inrichting van het Belgisch kampioenschap "Ereklasse 47/1 ". De club kreeg de titel "koninklijke" op 9 maart 1974.
Datzelfde jaar nam Raymond Van Overloop het initiatief om voor het eerst het nationaal driebandentornooi te organiseren.

Een fusie

Als gevolg van de geweldige opbloei van de biljartsport in Sint-­Niklaas midden de jaren 70 nam Jos Hofkens, als voorzitter van BK Stad Leuven, het voortouw om op de Grote Markt, boven de garage Torino, een grote biljartzaal te openen. De KBA Horemans en BK Stad Leuven namen daar in januari 1976 hun intrek, een zaal met drie kleine en drie matchbiljarttafels. Op 30 maart werd de vzw "Koninklijke Sint-­Niklase Biljartacademie Horemans" opgericht waarin beide clubs fusioneerden. Toch zou het nog tot het seizoen 1979­-80 duren vooraleer de twee verenigingen volledig samensmolten. Ook een dertigtal leden van BC De Graanmaat sloten zich aan bij de nieuwe club.
Het bestuur, geleid door Bernard Gijssens, werd uitgebreid met Raf Borremans en Frans Buys.
Kort daarna moest de fusieclub wegens onzekere huurtoestanden opnieuw verhuizen. Weer vonden zij in Januari 1980 onderdak in café "Terminus", ditmaal in de balzaal. 4 matchtafels, 3 kleine biljarts en ..... de 1e snookertafel in Sint-Niklaas. Wegens perikelen met de uitbaters duurde dit verblijf slechts negen maanden. Het bestuur trok hieruit de nodige lessen en ging op zoek naar een lokaal om zelf uit te baten. De keuze viel op de feestzaal van "Hotel De Spiegel" aan de grote markt. Door uitgifte van een obligatielening van de leden kwamen de biljarttafels in het bezit van de vzw.
Op 18 oktober 1980 startte de eigen exploitatie die leide tot een hoog ledental,waaronder het jonge talent Stany Buyle. Deze kroonde zich tot Europees kampioen kader 47/2 voor junioren. In 1982 organiseerde de KSNBA, in haar lokaal, het Belgisch kampioenschap "Pentatlon" met Raymond Ceulemans als winnaar en een mooie derde plaats voor Stany Buyle. Toen Bernard Gijssens in 1983 ontslag nam als voorzitter volgde Gaston Grossen hem op. Met hem en de sportleiders Frans Buys en Rudi De Boes zaten de juiste personen op de juiste plaats.

Eindelijk thuis

Om een eind te maken aan de huisvestingsproblemen verhuisde de club op initiatief van Raf Borremans op 21 december 1984 naar de eerste verdieping aan de Apostelstraat 7. Een oude stockruimte voor papier van de firma Robyn was pas geschikt na een 12 maand durende renovatie. Uitgevoerd door eigen leden, gefinancierd met lening zonder intrest bij een brouwerij en door eigen clubleden. Leidende leden in de renovatie waren Roger De Ruyte en Frans Buys. Een geslaagd opzet voor vele jaren. Op het einde van het sportjaar 1989­-90 volgde Frans Buys Gaston Grossen als voorzitter op.Vanaf 1993 trad Pierre Cornelissen als voorzitter op de voorgrond. Hij was niet blind voor de tijdsproblemen en trok op zoek naar een locatie met meer aantrekkingskracht. Na lang onderhandelen met het stadsbestuur en een brouwerij besloot de biljartclub in 1996 om opnieuw te verhuizen. De"Witte Molen", een bouwvallig historisch pand van 1720, werd weeral door maandenlange inzet van vele leden verbouwd tot een fraai clublokaal waar de biljartactiviteiten in oktober 1997 konden starten. Daar hebben William De Witte als voorzitter en Wilfried Laureys als sportbestuurder de leiding in handen genomen. Vanaf 2004 werd de "Witte Molen" als thuisbasis van de KSNBA met drie kleine, drie grote caramboletafels en twee snookerbiljarts uitgebaat door Koen en Raymond Ceulemans.

Artikel van Etienne De Meester verschenen in SPORTREVUE n° 8 - juni  2004
een speciale uitgave van de stad Sint-Niklaas over de geschiedenis van Sint-Niklase sportverenigingen


Vanaf 2005 nam Pierre Cornelissen terug het voorzitterschap in handen. Van dan af werden er 9 Nationale rankingtoernooien georganiseerd. 2013. Het bestuur werd herschikt. Pierre Cornelissen werd Ere-voorzitter. Tom De Ruyte werd de nieuwe president en met de hulp van Yvan De Ruyte, Wilfried Laureys, Robert Heerwegh en Franz Iliano werd een nieuw tijdperk ingeluid.
Door perikelen met de uitbater van "De Witte Molen" in 2017, drong zich een nieuwe verhuis op. Mede door de hulp van velen werd ditmaal terug een prachtig lokaal ingericht in de VIP-ruimte van het Puyenbeke stadion in Belsele. Ruimte genoeg voor 5 kleine en 3 match biljarts.
Door problemen met het lokaal van BC Brabo in 2018 werd het  lokaal ook tijdelijk gebruikt als clublokaal voor BC Brabo. Naderhand zijn beide clubs dan samen gesmolten onder de naam van Koninklijke Sint-Niklase Biljart Academie. Daarom onderaan ook de geschiedenis van BC Brabo.

Mei 2021 in volle coronacrisis heeft de stad Sint Niklaas plannen om op de plaats van het Puyenbekestadion een nieuw stedelijk zwembad te bouwen. Daarom werd de KSNBA verplicht nogmaals te verhuizen. Na een lange zoektocht hebben we een plaats gevonden in de feestzaal van Café De Oude Zwaan in Belsele-dorp. Eigen uitbating van de bar, sinds 1980, wordt gestopt.
Helaas was er maar plaats voor 3 kleine en 3 match biljarts.

Onze 8e verhuis sinds de jaren '70  zit er op.
In 2023 volgt een viering van ons 100-jarig bestaan

bijgewerkt en aangevuld door Raf Borremans op datum van 24 juni 2022


BC Brabo

Biljartclub Brabo is gesticht op 5 mei 1934 in het gelijknamig café aan het Koningin Elisabethplein in Sint-Niklaas. Na de afscheuring van BC Onze Wijk bleven een aantal leden actief in café Brabo waar 3 biljarttafels stonden. De zaak werd tot 1952 open gehouden door Ward De Smet, gevolgd door Gilbert Lerno en daarna door Arthur Derwel. Met deze laatste draaide de zaak en club in de jaren '50 en '60 op volle toeren; In die periode leidden voorzitter Roger Hellemans (nadien A.Bauwens), secretaris Georges Schoonvliet en penningmeester Jacques Wouters (later François Schelfaut) de club. Na Arthur De Wel hielden Vic Naudts en Pol Van Eetvelde het lokaal open. Toen de laatste uitbater, Wim Cooreman, het lokaal sloot, verhuisde Brabo naar Taverne "De Witte Molen" waar ook BK "Op is Op" gevestigd was. Uiteindelijk vond BC Brabo een nieuw onderkomen bij Guido Bursens in de taverne "Bokkenhof" aan de Knaptandstraat. Na een breuk in de vereniging in 2003 verhuisde het merendeel van de leden naar café "Ons Huis" aan de Schoolstraat. Daar is BC Brabo o.l.v. voorzitter Jean-Paul Verplancke en huidig sportleider George Christaens uitgegroeid tot een vijtigtal leden.

Artikel van Etienne De Meester verschenen in SPORTREVUE n° 8 - juni  2004
een speciale uitgave van de stad Sint-Niklaas over de geschiedenis van Sint-Niklase sportverenigingen


Na de sluiting van café "Ons Huis" werd er teruggekeerd naar taverne "Bokkenhof". Echter voor een korte periode. Daarna vond de club een tijdelijk onderkomen in het lokaal van de Koninklijke Sint-Niklase Biljart Academie op het domein Puyenbeke aan de watermolenstraat in Belsele.
Later fusioneerden beide clubs onder de naam van Koninklijke Sint-Niklase Biljart Academie waardoor de club een honderdtal leden telt.


bijgewerkt en aangevuld door Raf Borremans op datum van 24 juni 2022


Hotel De Flandres 1953-1972
Lokaal Torino 1976-1979
Hotel De Spiegel 1980-1984
Zaal Terminus 1979-1980
Zaal Apostelplein 1984-1997
De Witte Molen 1997-2017
Geschiedenis
Puyenbeke stadion 2017-2021
Lokaal Terminus 1972-1976
Café De Oude Zwaan 2021
Café Hemelrijk 1923-1923 ??
Gambrinus 1923 ??-1953
klik op de foto