7 oktober 2020

17u00
Het lokaal zal voortaan op vrijdag en woensdag openen vanaf 18u ipv 19u. Dit moet jullie de kans geven om indien dat kan al om 18u te beginnen met spelen, het is aan jullie om hierover af te spreken met jullie tegenstanders. Ook komende vrijdag 9/10 zal de club dus al openen om 18u. In ieder geval moeten de wedstrijden zeker stoppen om 22u45, zodat iedereen op tijd buiten kan zijn om 23u.

16u00
Bericht van KBKB


Zoals je ondertussen waarschijnlijk al hebt vernomen, moeten in het kader van de nieuwe coronamaatregelen alle cafés vanaf vrijdag 9 oktober gedurende minstens één maand terug om 23u sluiten. Wij hebben als bestuur dan ook besloten om alle wedstrijden vanaf nu vrijdag een half uurtje vroeger te laten starten. Dus in de week en in het weekend starten we stipt om 19 uur met de eerste wedstrijd( dit mag gerust tweede, derde of vierde man zijn he, als er maar gestart wordt om 19 uur), zodoende dat de wedstrijden zeker om 23 uur afgerond zijn.
In geval dat het niet moest lukken om 23 uur de laatste wedstrijd volledig uit te spelen dan is het gewoon stoppen, maar iedere speler wel even veel beurten laten spelen, en dan zal alles uitgerekend worden naar het aantal beurten dat er wel is gespeeld.
Dus voor dit te vermijden start aub stipt om 19 uur en verlies niet teveel tijd tussen de matchen. Hopend op jullie goede samenwerking voor toch onze mooie sport te kunnen blijven uitoefen in deze moeilijke tijden .
Bedankt voor begrip. Maar nog veel belangrijker: blijf gezond

13 september 2020

Het spijt ons maar helaas zijn we
verplicht om opnieuw te biljarten met mondmasker.
Zoals jullie weten is de algemene regel in de horeca, dat een mondmasker steeds verplicht is zodra je niet meer aan een tafel zit.
De logica zou dan ook zijn om te biljarten met een mondmasker, maar het kabinet van minister Weyts had voor onze sport een uitzondering gemaakt.
Intussen heeft minister Weyts deze versoepeling ingetrokken en verplichten ook alle sportbonden (KBBB en KBKB) het dragen van een masker bij het spelen.
Ook in alle andere biljartlokalen die we kennen of waar we al geweest zijn moet steeds een masker opgezet worden.
Gezien de uitbating bij eventuele controle 750 euro boete riskeert en elk lid zonder masker 250 euro, zien wij geen andere oplossing dan deze regel ook in te voeren.
Uiteraard blijft ieders gezondheid onze prioriteit.

14 augustus 2020


lokaal terug open gaat vanaf maandag 17/8.
Uiteraard blijft biljarten wel verplicht mét een mondmasker en blijven ook de andere corona maatregelen gelden (afstand houden, apart zitten, etc.).
Laat ons hopen dat we vanaf nu definitief open kunnen blijven.

27 juli 2020


Wie het nieuws vandaag gevolgd heeft, zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat de maatregelen opnieuw verstrengd werden.
Zo mogen we enkel nog met een beperkte bubbel van 5 personen op café of restaurant, etc.
Daarop hebben enkele tappers te kennen gegeven dat ze het niet langer zien zitten om in deze omstandigheden verder te tappen.
In die omstandigheden is het voor ons onmogelijk om de club verder open te houden, onze veiligheid primeert.
Dat wil dus zeggen dat we vanaf komende woensdag 29/7 niet meer zullen openen en dat voor een periode van waarschijnlijk 4 weken.
We hopen dat we op jullie begrip kunnen rekenen, maar we zijn ervan overtuigd dat ook voor jullie onze gezondheid op de eerste plaats komt.

24 juli 2020

* Voortaan is het verplicht om een mondmasker te dragen wanneer u niet neerzit aan een tafel.
Concreet wil dat dus zeggen dat wij jullie vragen om reeds bij het binnenkomen in het lokaal een masker op te zetten.
Ook wanneer jullie zich verplaatsen in het lokaal, dienen jullie steeds een mondmasker op te zetten.
Enkele voorbeelden: een toiletbezoek, het veranderen van tafel, het binnenkomen en buitengaan van het lokaal, het betalen van de rekening, etc.
Ook bij het biljarten is het verplicht om op een correcte manier een mondmasker te dragen!
Kortom: draag steeds een mondmasker, behalve wanneer u neerzit aan een tafel zonder dat u biljart.

* Voortaan moeten we ook alle aanwezigen per dag registreren.

Voor ons is dat vrij eenvoudig gezien wij reeds over een ledenlijst beschikken met ieders e-mailadres en telefoonnummer.
De tappers zullen zelf op een dagelijkse ledenlijst aankruisen welke leden aanwezig waren in het lokaal, daarvoor hoeven jullie dus niks te doen.
Dit doen we om te vermijden dat jullie allemaal dezelfde pen zouden moeten vastnemen bij het betreden van het lokaal.
Wat we wel vragen is dat niet-leden die het lokaal betreden telkens hun gegevens achterlaten bij de barman, zodat we die ook op de lijst kunnen noteren.

De tappers zullen er ook op toezien dat deze regel steeds gerespecteerd wordt om de gezondheid van alle leden te garanderen en zware boetes
(250 euro voor de leden en 750 euro voor de uitbating)
te vermijden.
Enkel op deze manier kunnen we hopelijk vermijden dat we ons lokaal opnieuw moeten sluiten.

Mogen we jullie tevens vragen om de reeds geldende regels strikt toe te passen, aub?
Graag dus steeds na het spelen het materiaal ontsmetten, voldoende afstand bewaren, niet rechtstaand consumeren en de handhygiëne te verzorgen!

23 juni 2020

* Sinds 23 juni beschikt ons lokaal over een betaalterminal om aan de kassa met de kaart te betalen.
We willen jullie dan ook allemaal vragen om voortaan enkel nog met de kaart te betalen en niet meer met cash geld.
Enerzijds is elektronisch betalen veiliger in deze coronatijden en anderzijds vergemakkelijkt dat het leven van de tappers en de administratie voor de vzw.

6 juni 2020

Na regen komt zonneschijn

Na lang wachten is het eindelijk zover: na ruim 12 weken van sluiting mogen de horecazaken vanaf volgende week opnieuw de deuren openen.
Er was nog even twijfel of biljarten wel zou mogen, maar gisteren kregen we dan gelukkig het verlossende nieuws dat ook dat toegelaten is!

Dankzij de vele inspanningen van de bestuursleden en de tappers de vorige dagen kunnen wij echter met veel plezier het volgende aankondigen:
De club zal opnieuw open zijn vanaf komende woensdag 10/6 en dat uitzonderlijk vanaf 14u 's middags, dus ook woensdagmiddag kunnen jullie al komen.
Vanaf donderdag 11/6 zullen de gewone openingsuren opnieuw van kracht zijn, dus donderdag van 14u tot 00u, vrijdag van 19u tot 00u, etc.

Het nieuwe normaal

Het zal jullie niet verbazen dat we het lokaal uiteraard niet zomaar kunnen openen als voordien. De horecasector krijgt redelijk strenge voorwaarden opgelegd en ook wij als club dienen die te respecteren.Ter informatie kunnen jullie alvast in bijlage de brochure van de federale overheid terugvinden.

Gelieve de volgende zaken grondig te lezen en nadien bij het betreden van het lokaal te respecteren!

Voor jullie als klanten gelden de volgende richtlijnen:

* Beginnen doen we met het belangrijkste: hou ten allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, behalve met de mensen die tot je bubbel behoren.
Dit geldt zowel in het biljartgedeelte, als in het toilet en op het terras.
In het toilet zal slechts 1 urinoir van de 2 gebruikt kunnen worden zodat ook daar de afstandsregel gegarandeerd kan blijven.

* De zaak heeft een maximale capaciteit van 35 personen tegelijkertijd, zijnde 16 biljarters en 19 extra aanwezigen, exclusief de tapper.
Gezien dit een mooi aantal is, hebben we ervoor gekozen om niet te werken met een systeem van reservaties, maar we vragen jullie wel om dit te respecteren.
Mochten we na verloop van tijd merken dat het vaak te druk is in het lokaal, kunnen we nog steeds omschakelen naar een reservatiesysteem, maar we hopen alvast van niet.
.
* In het lokaal zijn alle mogelijke zitplaatsen voor deze 35 personen duidelijk gemarkeerd, ook de plaatsen voor de spelers zijn aangegeven met bordjes.
Bij het betreden van het lokaal is het verplicht om meteen een zitplaats uit te kiezen en is het verplicht om zittend te consumeren, tooghangen of rechtstaan is niet toegelaten.
Op de zitbanken zijn rode kruisen aangebracht op plaatsen waar men niet mag gaan zitten, gelieve dat dus ook niet te doen.
Alle stoelen zijn opgesteld met respect voor de geldende afstandsregel van 1,5 meter tussen elke klant, gelieve de stoelen dus steeds te laten staan!
Hou de tafels ook vrij zodat die makkelijk ontsmet kunnen worden en plaats er dus geen keutassen of andere zaken op.

* Bestellen mag van op jullie zitplaats en gezien de centrale ligging van de toog zou alles vlot moeten verlopen.
Dranken afhalen aan de bar is enkel toegelaten voor de mensen die in de extra gang zitten, maar daar vragen we om met de andere speler af te spreken dat telkens dezelfde persoon zich naar de bar begeeft.

* Biljarten is uitsluitend toegestaan met eigen materiaal, dus niet met keus uit het rek die we zullen verwijderen.
Ook de gemeenschappelijke verlengstukken of hulpstukken voor de grote biljarts zullen niet gebruikt mogen worden.
Spelers die over een handschoen beschikken, raden we sterk aan die ook aan te doen.
Samen met de tegenstander een normale acquitstoot uitvoeren aan het begin van een partij is ook niet toegestaan.
Als alternatief kunnen jullie: 1) Geen acquit spelen, 2) Om beurten de acquit uitvoeren, of 3) Elk aan een andere korte band aan weerszijden van de biljarttafel gaan staan.

* Na het biljarten is het steeds verplicht om het houtwerk van de tafel, het scorebord en de biljartballen te ontsmetten.
Het bestuur zal daartoe ontsmettingsdoekjes ter beschikking stellen.
Leden die willen, kunnen naar believen ook de tafels of stoelen ontsmetten voor gebruik.

* De reeds geldende regels van 1 partij spelen (maximum 1,5 uur) en daarna luid en duidelijk "biljart vrij" aankondigen moeten strikt toegepast worden.
Het is belangrijk dat iedereen aan bod kan komen en gezien iedereen verspreid zit in het lokaal vragen we maximale solidariteit hiervoor.

* Zowel de voordeur als de toiletdeur zullen verplicht permanent open blijven staan.
Dit wordt opgelegd door de overheid om te vermijden dat iedereen de klinken aanraakt en om voor een betere ventilatie te zorgen.
De openstaande toiletdeur zorgt er bovendien voor dat jullie kunnen zien of jullie in de gang naar het toilet veilig kunnen passeren.
Gelieve deze beide deuren dan ook niet te sluiten.

Voor de uitbating gelden de volgende richtlijnen:
* Bij de opening van het lokaal aan het begin van elke dag, zal de tapper van dienst eerst de bar en het lokaal moeten ontsmetten.
Wij vragen dan ook met aandrang om het lokaal niet te betreden voor het officiële openingsuur.
Aan de leden die toch voor het openingsuur aankomen, vragen we om de tapper eerst zijn werk te laten doen en nog even buiten te wachten tot die teken geeft voor binnenkomst.

* De tappers zullen verplicht een mondmasker of plexiglasscherm moeten dragen tijdens hun shift.
Bij het wisselen van shift (om 19u op maandag, donderdag en zaterdag), zullen zij de bar moeten ontsmetten.
Er zullen ook andere veiligheidsmaatregelen gelden achter de toog, waardoor het bezorgen van dranken iets langer kan duren dan normaal.
Gelieve hier rekening mee te houden en begrip te tonen.

* De vzw heeft geïnvesteerd in een betaalterminal om betalen met de kaart mogelijk te maken, ook contactloos.
We moeten echter nog ongeveer 14 dagen wachten op de levering daarvan, dus voorlopig zal cash betalen de enige mogelijkheid blijven.
Zodra we de terminal hebben, zullen we dit communiceren en daarna het elektronisch betalen verplicht maken en geen cash meer aanvaarden.

* Het serveren van snacks zal beperkt worden tot de volledig voorverpakte zaken zoals individuele bouletten, droge worsten en chips.
Alle snacks waarvoor een "manuele handeling" nodig is, denk aan boulet deluxe bord, eieren en porties gemengd, zullen tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Ook de menukaarten en placemats moeten we verplicht van de tafels verwijderen.

* De parking van onze club wordt momenteel gebruikt door scholen in onze straat zodat ouders hun kinderen met respect voor de social distancing kunnen komen ophalen.
Wees dus niet verbaasd als jullie op de parking allerlei kegels zien staan en namen op de grond van onder andere "Juffrouw Tina".
Dat wil dus wel zeggen dat jullie de parking voor het lokaal niet kunnen gebruiken, gelieve jullie auto dus op de parking buiten de toegangspoort te zetten of op straat.

* Het is niet toegestaan om buiten aan de ingang van ons lokaal een rookpauze te nemen, de reden hiervoor is dat de rook die geproduceerd wordt viruspartikels kan bevatten.
Wij willen jullie dan ook vragen om eventuele rookpauzes te nemen op het terras, ofwel apart wat verderop (niet aan de ingangsdeur) en niet in groep te gaan roken.

We beseffen dat dit een hele waslijst aan maatregelen is en dat dit een extra inspanning zal vragen van ons allemaal.
Het is echter in ieders belang dat deze richtlijnen strikt nageleefd worden om een nieuwe sluiting van ons lokaal te vermijden.
We zullen er met het bestuur en de tappers op toezien dat deze regels gerespecteerd worden zodat niemands veiligheid en gezondheid in het gedrang komt.
We roepen jullie ook op om aan sociale controle te doen en mensen zeker aan te spreken op het niet respecteren van deze richtlijnen.

De vzw en het bestuur doen extra inspanningen om jullie gezondheid te beschermen door alcoholgel, ontsmettingsmateriaal enz. aan te kopen.
Dit legt vanzelfsprekend een extra financiële druk op de vzw en de club, want ook andere vaste kosten zijn tijdens de sluiting blijven doorlopen, denk maar aan verzekeringen, Telenet, boekhouder, etc.
Wij hopen dan ook dat iedereen de richtlijnen in deze mail ter harte neemt om de toekomst van de club te kunnen blijven garanderen.
We rekenen op jullie.

Hopelijk eindelijk tot gauw en alvast proficiat aan iedereen die deze mail heeft uitgelezen voor zijn volharding :)

Tom De Ruyte
Voorzitter KSNBA
In naam van het bestuur


CORONA maatregelen
Maatregelen voor de Horeca