13 september 2020

Het spijt me dat ik deze mail moet sturen, maar helaas zijn we verplicht om opnieuw te biljarten met mondmasker.
Zoals jullie weten is de algemene regel in de horeca, dat een mondmasker steeds verplicht is zodra je niet meer aan een tafel zit.
De logica zou dan ook zijn om te biljarten met een mondmasker, maar het kabinet van minister Weyts had voor onze sport een uitzondering gemaakt.
Intussen heeft minister Weyts deze versoepeling ingetrokken en verplichten ook alle sportbonden (KBBB en KBKB) het dragen van een masker bij het spelen.
Ook in alle andere biljartlokalen die we kennen of waar we al geweest zijn moet steeds een masker opgezet worden.
Gezien de uitbating bij eventuele controle 750 euro boete riskeert en elk lid zonder masker 250 euro, zien wij geen andere oplossing dan deze regel ook in te voeren.
Uiteraard blijft ieders gezondheid onze prioriteit.

24 juli 2020

* Voortaan is het verplicht om een mondmasker te dragen wanneer u niet neerzit aan een tafel.
Concreet wil dat dus zeggen dat wij jullie vragen om reeds bij het binnenkomen in het lokaal een masker op te zetten.
Ook wanneer jullie zich verplaatsen in het lokaal, dienen jullie steeds een mondmasker op te zetten.
Enkele voorbeelden: een toiletbezoek, het veranderen van tafel, het binnenkomen en buitengaan van het lokaal, het betalen van de rekening, etc.
Ook bij het biljarten is het verplicht om op een correcte manier een mondmasker te dragen!
Kortom: draag steeds een mondmasker, behalve wanneer u neerzit aan een tafel zonder dat u biljart.

* Voortaan moeten we ook alle aanwezigen per dag registreren.

Voor ons is dat vrij eenvoudig gezien wij reeds over een ledenlijst beschikken met ieders e-mailadres en telefoonnummer.
De tappers zullen zelf op een dagelijkse ledenlijst aankruisen welke leden aanwezig waren in het lokaal, daarvoor hoeven jullie dus niks te doen.
Dit doen we om te vermijden dat jullie allemaal dezelfde pen zouden moeten vastnemen bij het betreden van het lokaal.
Wat we wel vragen is dat niet-leden die het lokaal betreden telkens hun gegevens achterlaten bij de barman, zodat we die ook op de lijst kunnen noteren.

De tappers zullen er ook op toezien dat deze regel steeds gerespecteerd wordt om de gezondheid van alle leden te garanderen en zware boetes
(250 euro voor de leden en 750 euro voor de uitbating)
te vermijden.
Enkel op deze manier kunnen we hopelijk vermijden dat we ons lokaal opnieuw moeten sluiten.

Mogen we jullie tevens vragen om de reeds geldende regels strikt toe te passen, aub?
Graag dus steeds na het spelen het materiaal ontsmetten, voldoende afstand bewaren, niet rechtstaand consumeren en de handhygiƫne te verzorgen!CORONA
Mondmaskers en registratie verplicht
vanaf 24 juli